Lõi lọc khí Domnick Hunter K017AX

Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm: Lõi lọc khí                                              Thương hiệu: Domnick Hunter

Model lõi lọc: K017AX                                                    Độ tinh lọc: 0.01 micron

Hàm lượng dầu: 0.001 PPM                                          Lưu lượng: 1 NM3/ phút

Xuất xứ: EU                                                                   Liên hệ: 0982 387 240

Chi tiết

Thông số kỹ thuật bộ lõi lọc khí Domnick Hunter K017AX

– Tỷ lệ lọc: PF~AAR

– Lưu lượng: 0.5~500NM3/min

– Đối với cấp độ lọc AA:

+ Hiệu suất lọc cao, loại bỏ lượng dầu có trong khí nén

+ Có khả năng loại bỏ đến 0.01 micron nước và hơi dầu có chứa trong khí nén, hàm lượng dầu tối đa 0.01 ppm

– Đối với cấp độ lọc AO:

+ Hiệu quả cao

+ Loại bỏ các hạt rắn, hơi nước và dầu xuống có kích thước 1 micron trở xuống, cung cấp hàm lượng dầu tối đa 1ppm.

– Cấp độ lọc ACS:

+ Loại bỏ dầu và mùi các bon, hàm lượng dầu chứa đựng tối đa 0.001 ppm.

Danh sách các bộ lọc Domnick Hunter và các cấp độ lọc tương ứng:

Model bộ lọc Lưu lượng NM3/min Cấp độ lọc PF Cấp độ lọc AO Cấp độ lọc AA Cấp độ lọc AX Cấp độ lọc ACS
K009* 0,5 K009PF K009AO K009AA K009AX K009ACS
K017* 1 K017PF K017AO K017AA K017AX K017ACS
K030* 3,6 K030PF K030AO K030AA K030AX K030ACS
K058* 4,8 K058PF K058AO K058AA K058AX K058ACS
K145* 7,2 K145PF K145AO K145AA K145AX K145ACS
K145* 8,7 K145PF K145AO K145AA K145AX K145ACS
K220* 12 K220PF K220AO K220AA K220AX K220ACS
K220* 13,2 K220PF K220AO K220AA K220AX K220ACS
K330* 20 K330PF K330AO K330AA K330AX K330ACS
K430* 24 K430PF K430AO K430AA K430AX K430ACS
K430* 25,8 K430PF K430AO K430AA K430AX K430ACS
K620* 40 K620PF K620AO K620AA K620AX K620 ACS

Các cấp độ lọc và hiệu suất lọc:

Độ tinh lọc (μm) Hàm lượng dầu (PPM)
Cấp độ PF: 25 0
Cấp độ AO: 1 1
Cấp độ AA: 0.01 0.01
Cấp độ AX: 0.01 0.001
Cấp độ ACS: 0.01 (Than hoạt tính) 0.001
Cấp độ AR: 1 (Loại bỏ bụi bẩnl) 0
Cấp độ AAR: 0.01 (Loại bỏ bụi bẩn) 0

Một số hình ảnh bộ lọc khí Domnick Hunter:

Thông tin liên hệ tư vấn, đặt hàng lõi lọc khí Domnick Hunter K017AX:

Lõi lọc khí Domnick Hunter K017AX
Đánh sản phẩm
Tags :

Thông số kỹ thuật bộ lõi lọc khí Domnick Hunter K017AX – Tỷ lệ lọc: PF~AAR – Lưu lượng: 0.5~500NM3/min – Đối với cấp độ lọc AA: + Hiệu suất lọc cao, loại bỏ lượng dầu có trong khí nén + Có khả năng loại bỏ đến 0.01 micron nước và hơi dầu có chứa trong khí nén, […]

Sản phẩm khác

Call